Nordanstigs Spelmanslag


Lagets noter
i pdf-format


I behändigt urval


Foto: Eric Henriksson

Gånglåt
Svedins gånglåt
Gånglåt e. L-O. Larsson
Messômmarsgånglåten

Polska
Polska e. Helmer Larsson
Mattias på brukets grannpolska

Vals
Anders-Erik Holmbergs vals
Dôv-Antes vals

Låt-SM-låtar
"I manegen", komponerad av Lars Adolfsson
Andra pris i Låt-SM 2003

Kompositioner av Erland Lärka
Hämtade ur Nordanstigs Folkmusikarkiv
Vid Norrsjön (vals)
Knall-Kalles Schottis
Nya Jättendalsvalsen
På Karlsberg (gånglåt)
Vid Martjärn (polska)
På Sundsbovallen (gånglåt)
Mellanfjärdsvalsen
Stockavalsen


To be continued...


MP3-or & noter för
Nordanstigs Spelmanslags
medlemmar
på Staffan Bergs Hårte-hemsida


www.hårte.nu