www.bergsjo.nu/hulten

www.fiolenmin.nu

Hultkläppen
- Folkfiende i Djäfvulens tjänst

Text & teckningar av
Thomas von Wachenfeldt
www.wachenfeldt.org


"En krokig gubbe, klädd i gammalmodiga kläder,
stora näverskor och med långt stripigt hår"

-Thore Härdelin d.ä.


Hörsägnerna är otaliga och förundransvärda, vem var egentligen denne Per Abrahamsson Hult Alcèn frågar man sig. Det finns väldigt litet material som berättar om denne legendariske storspelman från Bergsjö i norra Hälsingland, det mesta har förmodligen berättats från mun-till-mun och spätt på den myt som bildats kring Hultkläppen.

En sak är i alla fall säker, Hultkläppen uppfyllde de kriterier som krävs för att få bära epitetet "original" med råge, han var en utstött och mycket känslig konstnärssjäl som försörjde sig som spelman och byns "kvacksalvare", men... vi tar det från början.


Från början
1809 förlorade finnarna kriget mot ryssen, vilket medföljde att många finnar flyttade till Sverige eftersom de inte ville underkasta sig den ryska tsaren.

Bland alla dessa finnar fanns en man vid namn Abraham Hult, som tydligen fann norra Hälsingland attraktivt och bosatte sig i Bergsjö och blev soldat (Dessa uppgifter från "Per Selanders Lefnadsteckning" kan vara felaktiga, då det i Bergsjö förhörsbok uppges att hans son, Abraham flyttade från Gnarp till Bergsjö ànno 1830.)

Abraham Hult d.y. satte sex barn till världen, där Per var den äldste (född den 9 september 1834). Hultkläppen döptes till Per Hult, och eftersom pojkar på Bergsjö-mål kallades "kläppar", så föll det sig naturligt att Hultens pojke fick heta just "Hultkläppen".

Abraham Hult försörjde som så många andra sin familj på hantverk, vilket även Hultkläppen var mycket begåvad i.

Abraham var mycket sträng och elak mot sin fru och sina barn, och kastade ibland helt sonika ut allihopa.

Familjen bodde först i Slätterne (Släträn) några kilometer utanför Bergsjö, och där födde modern Hultkläppen (det finns även källor som säger att han är född i Högen, strax söder om Bergsjö).

Sedan tycks dom ha bott i Malingen utanför Hassela, men flyttade senare tillbaka till Bergsjö, närmare bestämt Storänga i ett soldattorp som fortfarande kallas "Hulttorpet".

Alla dessa flyttar var mycket vanliga på den här tiden, då man efter t.e.x. en avverkning på ett ställe blev tvungen att flytta på sig för ett nytt jobb.


Inget radhus och Volvo
Enligt hans brorson Per Selander eller "Blind-Pelle" som även han var en skicklig fiol- och gitarrspelare, gifte sig Hultkläppen i Hassela den 5 april 1864 med Kristina Svensdotter från Mörtsjön (Kyrkboken i Hassela uppger följande uppgifter: ‘Försvarslöse Per Alcèn gifte sig den 5 april 1864 med Stina Jonsdotter från Mörtsjön, född den 18 februari 1839’), och enligt Helge Nilssons forskningar fick han tre barn med henne, Lena, Kajsa-Greta och Anders-Petter.

Men enligt en spelman från Hudiksvall vid namn Edvin Thillberg, så hade Hultkläppen ytterligare en son som hette Lars Hult.

Helge Nilsson säger i Hudiksvalls Tidning (1 februari 1975) att han inte känner till några fler barn än tre, varken i eller utanför äktenskapet. Men enligt Edvin Thillberg så var alltså Lars Hult son till Hultkläppen.Slarvig make
Hultkläppen var väl kanske inte den bäste maken världen kan tänka sig, men han försökte så gott det gick att försörja sin familj på att sälja salvor och droger.

Samt på hantverk och fiolspel, då en del påstår han inte hade något "ordentligt" arbete som skogshuggare, flottare eller annat.

Pelle Schenell, en känd spelman från Gnarp skriver dock att han till yrket var en vanlig arbetare.

Signe Widholm, som för övrigt har gjort en enorm insats för folklivsforkningen i Bergsjö, skriver att Hulten arbetade som kolare, men gick till skogs med sin fiol när hustrun skulle ha barn.

En del säger att hans arbete med kolning och flottning inte sträckte sig längre än att koka kaffe åt de "riktiga" arbetarna, samt att spela för att underlätta arbetet för gubbarna.

Men musicerandet ledde till att han blev borta långa perioder, och att han likt de flesta spelmän satte flaskan i näven när inte stråken befann sig där, för det var ju så att spelmannen naturligtvis skulle ha en flaska brännevin när han spelade.

Hultkläppen blev en slav under flaskan, och det bidrog ju till att han blev om möjligt en ännu större slarver.Hustrun dör
När hans hustru dog i ett slaganfall den 11 april 1877 endast 38 år gammal, var äldste barnet Lena bara 15 år. Hon fick då ta hand om familjen så gott det gick p.g.a. Hultens alltmer slarviga leverne.

Barnen fick trots allt en förhållandevis proper skolgång och alla var likt den övriga släkten mycket goda hantverkare.

Efter att Hultkläppen avtjänat ett kortare fängelsestraff för stöld av lite silver och annat, auktionerades barnen bort och familjen splittrades.

Efter det försvann Hultkläppen upp till skogarna vid Vrångtjärn utanför Hassela. Där han bland annat levde på att snara fågel och på harjakt.


Läromästare
Som tur var träffade Hulten sin blivande lärjunge Daniel Frid eller Frid-Daniel som han kallades. Daniel Frid fick agera piga åt den alltmer nedbrutne Hultkläppen och försåg honom med det allra nödvändigaste, som kläder och annat smått och gott.

Frid var även den som fick se till så att Hultkläppen tog sig hem efter de alltmer blöta kvällarna på bykrogen i Hassela.

Som tack för hjälpen fick Daniel lektioner av mästerspelmannen själv och lärde sig 100-talet låtar av honom.

Frid-Daniel lärde vidare några låtar till Fredrik Kvist, som lärt dem vidare till Olle Medelberg i Fiskvik. Men tyvärr följde de flesta av de 100-talet låtar som Frid-Daniel hade efter Hulten med honom i graven.

Folk berättar för övrigt att Frid-Daniel hade en ytterst märkvärdig och snirklig spelstil. Kanske som en svit av att ha varit Hultens lärjunge.

Frid-Daniel


Anders Jonsson
En annan känd spelman vid namn Anders Jonsson, Delsbo som har 6-7 polskor, tre knäpplåtar och en vals efter Hultkläppen, berättar att Hulten brukade vara uppe i Svågadalen i Norrhavra och Norrberg. I Norrberg hade Hulten ett "hak" där han brukade stanna i några dagar, och på detta ställe bodde Valsjö-Tigern som lärde sig en del av låtarna efter Hultkläppen.

Tigern i sin tur var läromästare åt Mattias Blom, Strömbacka, som i sin tur lärde Anders Jonsson fiolspelets ädla konst.


Den mystiske sonen?
Edvin Thillberg berättar i en artikel i HT från 1975 att Hultkläppens omtvistade son Lars Hult (?-1912) lärde hans far, Bor-Johan från Nianfors att spela och att dom spelade mycket tillsammans.

Det är för övrigt Lars Hult, Undersvik som komponerat "Tyska Klockorna", en svit på 4 låtar. Han blev inspirerad då han hörde ett klockspel som kallas "Tyska klockspelet", när han var anställd som knekt i Stockholm. Dessa spelade Lars Hult vid Delsbostämman 1908 då han erhöll publikens pris.

Lars Hult berättade att hans far Hultkläppen aldrig ville lära honom spela. Lars Hult sade att detta berodde på att Hultkläppen hade lärt sig spela av Djävulen.

Lars fortsatte att försöka tills han var tolv år och slog sönder lillfingret. Då sade Hultkläppen:

- Nu är det väl slut med den fiolspelningen, så jag slipper höra den mer.

Men Lars fortsatte enträget med sitt tjat, och till slut gav sig Hultkläppen och lärde honom spela fiol. Då blev det en riktig spelman av Lars Hult.

Hans mamma (vem det nu var?) brukade för övrigt kalla honom för "Lillkläppen".

Det finns några låtar efter Lars Hult i Svenska Låtars Hälsingedel, på Lars-Erik Forslins avsnitt.


Katarina Lundstedt
En annan som är av värde att nämnas, är Katarina Lundstedt som var dotter till den duktige och enligt sägnen otroligt starke spelmannen Korp-Erik, Korpåsen.

Katarina spelade inte fiol själv, men hon var en sångerska av hög klass, som trallade även den snirkligaste polska med lätthet och stor tonsäkerhet.

Hon dansade till Hultkläppen, och lärde sig tralla några låtar efter honom som senare har blivit upptecknade.

Det finns även en bok som O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson, Bergsjö har sammanställt med noter på låtar efter olika spelmän som Katarina sjöng.

O'tôrgs-KaisaUtsatt revoltör
Hulten var efter hustruns bortgång mer eller mindre ett vandrande vrak, som hade ett osedvanligt känsligt sinneslag. Det berättas om när han satt över en bäck och spelade, dinglande frenetiskt med benen, för att plötsligt börja gråta så att tårarna rann ned på fiolen och gjorde densamme genomblöt.

Till slut fick en vallstinta gå fram och trösta honom så det blev lite bättre.

Det finns hur många som helst av de här märkliga historierna, men den mest gripande måste väl vara den gången då han på julottan 1877 ställde sig vid sin frus grav och spelade den låt han komponerat till hennes ära.

Den gången blev han snabbt utsparkad från kyrkogården av de kristna människorna, som naturligtvis inte tolererade detta "fruktansvärda" tilltag.Ej rumsren bland "finfolket"
Nej, Hulten var inte en populär figur i de "fina kretsar" av fundamentalt kyrkfolk och fanatiska nykterister (som Sverige var svårt sargat av vid den här tiden).

För som den fria och kreativtsinnade själ han var, så fick det följden att han var "en folkfiende i djävulens tjänst".

Men mycket till folkfiende var han tydligen inte, då han fick med sig folk varthän han gick, alla ville ju höra Hulten spela.

Okej, visst kunde han väl ha uppträtt otrevligt när han var full. När han spelade till dans brukade han ramla omkull, men fortsatte att spela utan att lägga märke till att han pissade runt på väggarna. Men sådant kan väl även hända oss andra, och vem blir väl inte lite fyllvrång då och då.

Visst är det lätt hänt att glorifiera en människa som levde sitt liv under så tragiska omständigheter som Hulten gjorde, eller som han själv lär ha svarat på frågan om varför spelmännen var så pass fattiga:

- Deras rike är icke av denna verlden!Makalöst spel
En sak är i alla fall säker, de som hört honom spela verkar ha ett aldrig sinande förråd av superlativer till övers angående hans fiolspel.

Som t.e.x. ur Bergsjöbygden (1961) där rikspelmannen och folklivsforskaren Helge Nilsson intervjuade spelmännen Per Söderberg och Wärn. Han ställde då frågan om Hultkläppen var så där framstående som det berättades om. Bägge två tittade då upp med minst sagt förvånade anleten och Wärn utbrister:

- Han var rent märkvärdig och spela. Det började spritta i benen så fort han rörde en fiol, ingen kunde stå still då Hultkläppen spelade. Och det fanns ingen som kunde spela ikapp honom.

Så här håller det på så fort någon skall berätta om Hultkläppens fiolspel. Wärn fortsätter i samma artikel att spä på myten om Hultkläppens spel och berättar om när det var "någon tillställning" på godtemplarhuset i Hassela. Man hade engagerat de bästa spelmännen i bygden. Det var Johan och Petter Söderlund, samt Johan Järnkrok från Strömbacka.

Plötsligt ställer sig den objudne Hultkläppen utanför dörren och spelar, varpå alla samlar sig kring honom för att lyssna hans spel. Hultkläppen blir utkastad på studs, men ställer sig högt på en snödriva utanför och alla lämnar salen för att lyssna på Hulten istället för den till synes ointressanta nykteristpropagandan.

Söderlund berättar att han frågade om Hulten kunde spela på vedträn också varpå Hulten svarade:

- Jaa, vassera!Våldsam spelstil och knepiga knep
Hulten spelade ofta med olika knepiga stämningar som han lärde Frid-Daniel, och han sägs ha varit en mästare på just detta med att stämma om fiolen för att t.e.x. få en bordunton som låg och brummade i bakgrunden för att lyfta låtarna ett snäpp till.

Han spelade även med lätthet i lägen.

Hulten sägs ha haft ett mycket kraftfullt spel, med ett osedvanligt sväng, eller som Signe Widholm beskriver det:

- Kom strängarna mellan benen var det bara att hänga med.

Thore Härdelin d.ä. beskriver det så här i Svenska Låtar:

- Det var konstiga, ålderdomliga, svåra polskor han spelade, och allt framfördes med den största vildhet och i det kraftigaste fortissimo. Stråken var hårt spänd och det stod som en rök kring densamma.

Söderlund berättar följande:

- Fick han sig en sup gick det bra. Fick han två, då lät det värre. Men fick han tre, då ville varken tagel eller strängar hålla.

Pelle Schenell berättar att Hulten hade en sjungande ton i fiolen samt att han spelade klart och tydligt.

Det berättas att det lät som två fioler när han spelade, och att han spelade den äldre typen av musik.

Vi har nog även Hultkläppen att tacka för att så pass mycket av de riktigt gamla låtarna finns bevarade tills idag.

Thore Härdelin d.ä.


Vandraren
Hultkläppen var en rastlös människa av rang. Han företog sig vandringar runt hela Hälsingland, Medelpad och ända bort till Jämtland, där han träffade bl.a Lapp-Nils.

En annan beryktad spelman som hade många så kallade A-durs valser på sin repertoar, var Lom-Jansgutten från Värmland, och troligen är en del av valserna som Hulten spelade efter honom.

Värt att notera är att fiolmusiken på Jon-Erik Halls tid hade blivit utslagen av dragspelsmusiken. Det var ju så pass mycket enklare att bli en god dragspelare på kort tid, istället för att ta den tid det tar för att få någorlunda ordning på sitt fiolspel.

Fiolisterna blev förpassade till scenen och fiolspelet blev mer och mer av virtuost slag, som t.e.x. Jon-Erik Öst, Jon-Erik Hall, Schenell m fl.

Troligen finns det många låtar i landskapen runt omkring Hälsingland som har Hultkläppen som upphovsman. Men i mastodontverken Svenska Låtar som Nils och Olof Andersson gjort, står han bara med litegrann i Hälsingedelen. Men det finns med säkerhet många låtar som det det står en annan upphovsman än Hultkläppen på.

Jon-Erik ÖstPelle SchenellJon-Erik Hall
Hulten trollar?
Som så många andra spelmän så sades det även om Hulten att han var trollkunnig. Han fungerade som byns egna lille kvacksalvare och botade allsköns krämpor med sina droger och salvor.

Bland annat så skriver Pelle Schenell (själv trollkunnig) att Hultkläppen "kände till hemliga konster", och att han botade en flicka som hade haft tandvärk under en längre tid. Han smörjde in hennes tänder med någon salva och sade:

- Så länje ja lev, ska’nt hä bli nå tandvärsk härätter (Så länge jag lever, ska det inte bli någon tandvärk hädanefter).

Sagt och gjort flickan blev av med sin tandvärk. Här kommer poängen: En dag fick flickan tillbaka sin tandvärk och det visade sig att Hulten hade avlidit vid ungefär samma tidpunkt.

En annan historia var när en gubbe hade kommit i osämja med Hultkläppen, som då sade till honom:

- Ja ska läsa lusa på däg! Från den da du ä fämti å framåt ska du plågas av lus (Jag ska läsa lusen på dig! Från den dag du fyller femtio och framåt så skall du plågas av löss).

Gubben fick på sin femtioårsdag lus som han plågades av resten av sin levnad, men det drabbade ingen annan i familjen, märkligt, märkligt...

Var han verkligen trollkunnig undrar man, eller var det bara slumpen som slog in? Ja det finns en uppsjö av liknande incidenter som det berättas om.

Han hade även en kräfta som hängde i den lille fönstergluggen i hans lilla timmerkoja, som skydd eller bara som amulett. Anledningen får vi nog aldrig reda på.
Bisarra "knep"
Troligen fungerade denna process som skydd mot att andra spelmän skulle trolla av strängarna för honom i avundsjuka (sådant var allmänt känt på den tiden, och det berättas även om spelmän som strök in strängarna med menstruationsblod för att skydda sin fiol från andra spelmansrivaler).

Sådana mystiska tilltag var vardagsmat för en spelman med auktoritet, det hjälpte även spelmannen att få åtminstone lite respekt av folket om han ansågs trollkunnig.

Annars var ju spelmannen vid den här tidpunkten ansedd som en lat och arbetsskygg individ som inte ville utföra något ”riktigt” arbete.

Man såg på dem med misstänksamma ögon och inte blev det bättre när evangelisterna basunerade ut att fiolen, ja det var ju minsann ett djävulens redskap.

En annan knepig sak som Pelle Schenell skriver, var att han brukade stryka stråken med ett torkat lillfinger från vänsterhanden, troligen från en avliden spelman. Detta förvarade han i sin västficka.

En religiös sekt i Hassela försökte till och med att bränna Hultkläppens fiol, vilket de naturligtvis inte lyckades med...

Men när det vankades dans, bröllop eller andra festligheter, då behagade även Hultkläppen folket med sin musik, men fick trots detta inte äta med de andra människorna, utan fick sitta en bit ifrån de andra och äta ur ett tråg eller annat.Inget Stockholm här inte!
Hulten kunde även konsten med att ”stä” blod, hästar och annat. Det berättas om när Arthur Hazelius skulle engagera Hultkläppen till att inviga Skansen i Stockholm, detta skrämde skiten ur Hulten som helt sonika sprang och gömde sig, han kom inte tillbaka förrän folk hade slutat leta efter honom.

Poängen med den här historien var att Hulten ”städde” Hazelius hästekipage när han kom för att hämta Hultkläppen i Vrångtjärn, så denne fick helt sonika vända om till Stockholm med oförättat ärende.
Hultkläppen - the movie
1976-77 spelades det in en film om Hultkläppen. Initiativtagare var Staffan Hildebrand (bl.a. Filmen 'G') och Björn Berge, med hjälp av Helge Nilsson.

Filmen tycks vara improviserad då någon röd tråd ej är att tala om. Den börjar med att Hultkläppen står vid hustruns grav den där julottan 1877, för att sedan hoppa till när Hultkläppen spelar ut Ersk-Isak (Nisse Damberg) från Fiskvik på en dans. Där flörtar han även in sig med sin blivande fru (Lilian Åhslund).

Sedan har han helt plötsligt blivit far och Thore Härdelin d.y. som gestaltar Hulten, ser så där glad ut som bara en nybliven far kan göra.

Den följer sedan Hultkläppens uppväxt från det att han som liten ”kläpp” tjyvlånar fiolen av Sme-Pelle som ankrat av.

Modern (Britt-Marie Swing) bestämmer sig för att köpa en fiol åt lillkläppen och gömmer lite pengar i ett strykjärn. Fadern Abraham avslöjar det hela och ger på en flatsmäll.

Hultkläppen är sedan vuxen och har tre ungar, filmen behandlar sedan en del olika mer eller mindre roliga händelser, som när Hultkläppen lockar ut folket ur nykterhetslogen med sitt spel.

En viktig sak som filmen berättar om, är de olika frikyrkorna, med de fanatiska bibelmissbrukarna som började få fäste ute i bygderna kring 1800-talets mitt.

Även arbetarföreningarna och nykterhetslogerna tas upp i filmen och det är ju av intresse.

Helge Nilsson


Historiska repliker
Jag tycker att filmen är bra, trots att Thore Härdelin på dryga timmen bara har två repliker:

- Haha!

Som han frustar när han glatt studsar in på nykterhetsmötet.

Den andra repliken är när Ersk-Isak enligt mig själv flåsar ut en av filmhistoriens roligaste repliker:

- Du ä sccchlut sôm spelman Hylschtkläppen! Hördu dä?

Varpå Thore får säga sin andra och sista replik i filmen:

- Äh!

Filmen är fylld med roliga repliker, som när frikyrkoprästen försätter folket i bönsalen i extas när han basunerar ut domedags propaganda om Hultkläppen.

Det är från den scenen jag tog titeln till detta arbete, när prästen skanderar att:

- Spelmän är djävulens redskap! Och värst är den där Hultkläppen. Han förför ungdomen med sina polskor och dängor, en folkfiende i djävulen tjänst! Hallelujah!

Även om handlingen är så gott som obefintlig, så är filmen sevärd för de som gillar vackra landskap, men framförallt den allra bästa musik som finns att tillgå.

Det spelades även in ett ”soundtrack” till filmen, som gavs ut av YTF grammofon AB med spelmän som Thore Härdelin d.y., Bo Isaksson, Nisse Damberg, Mikael Eriksson och Walter Ramsby. Visorna sjöngs utav Lilian Åhslund och Britt-Marie Swing.

Thore Härdelin d.y.
På slutet
Hultkläppen blev på slutet drabbad av en lungsjukdom. Detta resulterade i att han måste sälja sin fiol till Sammels-Jon-Erik Kvick i Hassela för att ha råd med medicin.

Byborna tog hand om Hultkläppen och gick till honom med mat och annat nödvändigt. På hösten 1898 blev han ännu sjukare och Daniel Frid sprang ned till byn med det fruktansvärda beskedet.

Hassela fattigvårdsnämnd såg till att Hultkläppen kom till Hudiksvalls lasarett, där han avled den 29 november 1898.

Han ligger begravd i en massgrav någonstans på Hudiksvalls kyrkogård.

Källförteckning

Bergsjöbygden (1961) artikel av Helge Nilsson
Hälsingerunor (1963) artikel av Helge Nilsson
Spelmännen (1979) av Samuel Charters
Hudiksvalls Tidning (1975) artikel av Bror Jonsson
Hudiksvalls Tidning (1984) artikel av Inger Enros
Folkmusiken i Sverige (1979) av Bo Isaksson
En folkmusiksamling med låtar från Nordanstig av O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson och Lars Larsson.
Samt olika spelmän och annat folk.

Fiolen

Specialarbete


Text & teckningar av
Thomas von Wachenfeldt, Bergsjö

Foto: Frida Klang

www.wachenfeldt.org