Bergsjöportalen
www.bergsjo.nu

Birgitta Sjölander

Keramiker
Birgitta Sjölander

Vade 105
820 70 Bergsjö
Tel. 0652-101 61Birgitta Sjölander, Bergsjö
Född 1940 i Gnarp

Keramikverkstad i Vade Bergsjö. Yrkesverksam sedan 25 år tillbaka.
Arbetar i huvudsak med bruksföremål men även mera unika krukor.
Jag är intresserad av glasyrutveckling.

Tillsammans med arkeolog Lena Holm Umeå har jag rekonstruerat en stenålders- kruka "Håckstakrukan".

Utställningar i urval:
Galleri Fenix Sundsvall
Galleri Versalen Sundsvall
Galleri Solbacken Söderhamn
Galleri Max Luleå
Galleri Viktor Rydberg Göteborg
Konsthantverk och slöjd Länsmuseet Gävle
Gävle Slott
Projekt Mårstens
m.fl

Inköpt av bl a:
Jönköpings läns Landsting
Gävleborgs läns Landsting
Ett antal Konstföreningar en stor del i Sundsvalls trakten.
Samt olika företag

Kurser i urval:
Glasyr Ulf Johansson Arboga
Glasyr Lore Burton Västerhaninge Stockholm
Skulptur och tuschteckning Carl Harry Stålhane Lidköping
Drejning Kent Eriksson Lidköping
Dekor Karin Widnäs Weckström Lidköping.

   

            


    

HåckstakrukanHåckstakrukan är en kopia av ett lerkärl
som är funnet på en stenåldersboplats i
Håcksta i Jättendal.

På boplatsen, som beboddes för lite mer än
fyra tusen år sedan, låg krukskärvor, yxor,
pilspetsar och andra fynd spridda runt
resterna efter ett bostadshus. Fynden visar
att människorna levde av vad havet gav,
huvudsakligen säl, men även
ett stort antal fiskearter.

Flera av fynden visar att man hade
kontakter med områden norrut och österut
på andra sidan Bottenhavet, men även
med de som låg betydligt längre söderut.
Birgitta Sjölander och Lena Holm

Håckstakrukan är en fullskalig kopia som
tillverkas av Birgitta Sjölander i Vade i
Bergsjö, Hälsingland. Flera av skärvorna
som grävdes fram vid den arkeologiska
undersökningen kan sammanfogas till en
större kruka. Dessa skärvor utgör modell
för underlaget till Håckstakrukan.
Håckstakrukan är tillverkad av lera från
orten och bränd i 600C.


Bergsjöportalen
www.bergsjo.nu