www.bergsjo.nu/nkf
Nordanstigs Konstförening

Nordanstigs Konstförening vill:

- sprida god konst av lokala konstnärer genom de inköp föreningen gör för utlottning bland medlemmarna.

- samarbeta med kommunens bibliotek för att genomföra mindre lokala utställningar på framför allt biblioteken.Föreningen bildades 1989 och är med i Sveriges Konstföreningar ( f d SKR).

Medlemsavgift är 100 kr per år, för familjemedlem 90 kr.

75% av medlemsavgiften går f n till konstinköp för utlottning. Utlottningen av inköpta verk sker vid årsmötet i februari.Vill Du veta mer?
Kontakta kassör Ki Skärgård, tel 0652/71566.

Medlemsavgiften kan du betala på pg 498 37 82-6.
(Glöm inte ange Ditt namn, annars kommer Du inte med i utlottningen!)Design Fredrik Thelin

Webbmaster
Leif Woxlin