www.bergsjo.nu/hulten

www.fiolenmin.nu

Hultrön att vänta


Åke Norberg
berättar

"Jag har sedan tidig ungdom forskat mycket om Hultkläppen.

En för mig ovärderlig källa i detta sammanhang var min egen farmor
Maria Norberg, Mörtsjön, Hassela, som berättade mycket om honom eftersom hon själv hört och sett honom spela.

Andra "ögonvittnesberättelser" har jag fått från bl.a:

Albin Viklund, Långskog, Attmars sn.
Anna Nordin, Kyrkbyn, Hassela
Ester Spjut, Kyrkbyn, Hassela
Per Larsson, Fiskvik, Bergsjö (kusin med min farfar)

Detta är alltså personer som samtliga träffat honom och hört honom spela.

Jag är mycket mycket stolt över att själv ha fått möjlighet att intervjua personer som så att säga upplevt Hultkläppen.

En annan källa till stolthet är att min morfars mamma var släkt med Hultkläppen."

Åke berättar att han tidigare haft allvarliga planer på att publicera sitt material om Hultkläppen i bokform.
Av olika skäl har detta ännu inte förverkligats.

För att undvika missbruk och förvanskningar, väljer Åke Norberg att inte släppa uppgifterna förrän hans eget material kan anses vara klart för tryckning.


"Jag gör inte det här för att verka märkvärdig utan helt enkelt av det skälet att jag inte vill spoliera decenniers forskning.
 Det är mycket tid och möda som ligger bakom."


"Själva arkivstudierna har kostat mig mycket pengar i resor och annat. Men det har också givit mig oerhört mycket tillbaka.

Jag har under dessa år börjat se en helt annan person i Hultkläppen än den mer gängse uppfattningen om honom. Detta är nog det mest spännande och fascinerande med honom."

Åke Norberg, maj månad 2001

Maila till Åke Norberg
ake.norberg@hudiksvall.se