www.bergsjo.nu/hulten

www.fiolenmin.nu

Dokumentation på noter


Jag hittade en uppteckning på musikmuséets hemsida. Noterna är insända av Tore Härdelin d.ä. och har en del roliga kommentarer.

Thomas von Wachenfeldt, 2010-01-08
www.wachenfeldt.org