Bergsjö-gympan
bergsjo.nu/gympan

Rör på kroppen,
det är toppen!Varför är det så bra med "gympa"?
Jo vi vet att genom gymnastik, som görs regelbundet kan vi få:

  - Smidighet

  - Styrka i musklerna

  - Stabilitet

  - Minskad risk för ryggtrötthet

  - Bättre kondition

  - Bättre kroppsmedvetenhet

  - Allmänt bättre välbefinnande


Pröva att vara med i Bergsjö Gympan och se om det passar Dig
Välkommen att pröva ett par gånger utan kostnad.
Principen är att alla tar i så mycket man själv orkar och förmår.

VÄLKOMNA!

Föreningen Bergsjö-gympan,
medlem i Svenska Gymnastikförbundet