Bergsjö-gympan
bergsjo.nu/gympan

Telefonlista

Ledare för vuxengympan

Lisa Östman
Tfn hem: 0652-204 77
Tfn arbete: 0652-210 21
lisa@halsingeprodukter.se

Carmen Perez
Tfn: 0652-747709
carmenpesan@hotmail.com

Tina Wallin
Tfn: 0652-714 79 / 070-241 3091
Chwa60@gmail.com

Irene Sandbacka
Reserv
Tfn hem: 0652-109 08 / 073-0712761
Tfn arbete: 0652-210 21
irene.sandbacka@hotmail.com

Ledare för Bamsegympan

Anja Thelin
Tfn: 073-036 5627
anyara1999@gmail.com

Anna Karin Uhlin
Tfn: 070-673 0854
anna_karin_uhlin@hotmail.com

Värdar

Karin Sundblad
Tfn: 070-5226998
karin.sundblad@modernekonomi.se

Ulla Gladh
Vattengympan
Tfn: 076-814 3572

Irene Sandbacka
Se ovan (ledare)

Administration

Ordförande (styrelsen)
Irene Sandbacka
Se ovan (ledare)

Kassör (styrelsen)
Marianne Backström
Tfn: 0652-10458 / 070-3565538
mgbackstrom@telia.com

Övrig ledamot av styrelsen
Carmen Perez
Se ovan (ledare)

Sekreterare (styrelsen)
Lisa Östman
Se ovan (ledare)

Revisor
Karin Sundblad
Se ovan (värd)

Övrig ledamot av styrelsen
Anna Karin Uhlin
Se ovan (ledare)

Webb
Leif Woxlin
Tfn: 0702-24 28 41
bergsjo@telia.com

Komplettera / ändra uppgifter, rapportera fel:
bergsjo@telia.com