Nordanstigs Spelmanslag


Lagets viktiga traditionella visor

Fyll på med viktiga visor till leif@bergsjo.nu


Kaffetåren
(Melodi: Lafolia-variant, typ "När månen vandrar på fästet blå")


Kaffetåren den bästa är
av alla jordiska drycker

Kaffetåren den bästa är
av alla jordiska drycker

Den stärker kroppen
den lyfter själen
Den går från hjässan
och ner till hälen

Hå hå ja ja
Hå hå ja ja
Rosamyssa

(att uppdatera)"Kaffetåren den bästa är...