Nordanstigs Spelmanslag


Ljudklipp
MP3-format


Smakproven är ca 1 minuter långa, och baseras på de legendariska Östbergsrörs-banden, inspelade av Staffan Berg, Hårte, sommaren 2001.

Nordanstigs Spelmanslag spelar här på Östbergs loge, Bergsjö,
under ledning av O'tôrgs-Kaisa Abrahamsson.

"Skörda linet",
slängpolska efter Katarina Lundstedt


Gränsfors-schottisen

Hultkläppens
dmoll-polska


Hultens vals
(Hultkläppen)


Bytt-Lasses gånglåt
(Hultkläppen)


Bytt-Lasses polska
(Hultkläppen)


Skomakarns polska

Öhrn-Jantes vals
(Efter Hultkläppen)


Polska efter Pusten

Gånglåt efter Malångs-August,
Mellanfjärden


Hårte-låten

Schottis efter Helmer Larsson

Hägg-Erskes polska

Polska i D-dur efter Lars Andersson,
Norrgimma


Polska i G-dur efter Lars Andersson,
Norrgimma


Slängpolska efter Dunner-Ante

Stock-Viktors vals,
av Viktor Öst, Bergsjö

Mindre grupp spelmän,
under ledning av Thomas von Wachenfeldt

Erik-Isaks polska

Långpolska,
efter Katarina Lundstedt


Polkett efter Katarina Lundstedt
Hultkläppens fiol