Nordanstigs SpelmanslagFolkmusik-aktiviteter
och -evenemang
nationwide


Maila in din info!
(Kostar gratis)


Hasselastämman 3 augusti:
www.bergsjo.nu/hasselastamman >>
Hälsinglands Spelmansförbund
Postgironummer 46 34 12-7

Bli medlem för 150 kr (avgift år 2002)
& få tidningen Hälsingelåten hem i brevlådan!
Ange namn, personnummer, ev e-postadress, tel- & mobilnummer
på talongen