www.bergsjo.nu
www.fiolenmin.nu


Nordanstigs Spelmanslag

Pressklipp

Sundsvalls TidningEderborg riksspelman
BERGSJÖ (ST) 2008-07-03
Hans Ederborg, 53, Bergsjö, har i veckan, i Delsbo, spelat till sig Zorns silvermärke och därmed nått riksspelmanstitel.

Med idel låtar av spelmän som verkat på cykel- och gångavstånd från Bergsjötrakten, betonar han.

Hans Ederborg har nått den förnämliga titeln med ett kromatiskt munspel och det lär han var först med av de cirka tio munspelare i landet som under åren blivit riksspelmän.
Med ett kromatisk munspel kan man spela vilken tonart som helst, förklarar han.

Han lärde sig som 8-åring, av pappan, att spela munspel hemma i Järvsö och var mycket aktiv till 20-årsåldern. Sedan blev det ett uppehåll till min 50-årsdag. Det tog två år att komma i kapp men nu tycker jag att jag blivit skickligare än jag var som 20-åring.

Han spelade upp med polskor av lokala spelmän från flydda tider, Frid-Daniel och Bytt-Lasse från Hassela, samt en Gränsfors-polska efter Johan Andersson. Samt med dagens Kaisa Abrahamsson och låten Klint-Olles 50-årspolska som hon tillägnade den musikaliske och bohemiske Delsbobonden.

Hans Ederborg tycker att hela Nordanstigs spelmanslag ska känna sig delaktigt i framgången.
Det är tack vare att jag är med där som jag själv lär mig.

Han fick diplomet 2006, bronsmärket 2007 och så slivermärket 2008. Guldmärket delas ut enbart till en enda spelman per år i Sverige och häromåret gick det till nämnda Kaisa Abrahamsson.

Nordanstigs spelmanslag ger sig den 31 juli ut på en Amerikaturné för att spela i svenskbygderna i Minnesota.
Vi är elva personer som deltar, berättar Hans Ederborg.


Hans Ederborg, en av Nordanstigs fyra nu levande riksspelmän. De övriga är Lennart Eriksson, Kaisa Abrahamsson och Thomas von Wachenfeldt.
Läs artikeln på ST's hemsida
(så länge den finns kvar)

www.bergsjo.nu
www.fiolenmin.nu