Nordanstigs Spelmanslag


Administrativa göromål & förehavanden

Förtroendevalda, interna protokoll, handlingar mm mm

 

Bli medlem i Nordanstigs spelmanslag

Årsavgift 100 kr.

Vill du bli stödmedlem och bidra till en
levande folkmusiktradition i Nordanstig?

  Sätt då in 100 kr på bankgirokontonumret nedan
och skriv "Stöd - förnamn och efternamn" i meddelandet.

Bankgiro: 5389-6700
Vi har även ett swisch-nummer: 123 410 95 18.

Bankuppgifter

Gage och andra typer av pengar till Nordanstigs Spelmanslag,
insättes vänligen på:


Bankgiro: 5389-6700
Kontonummer på Swedbank: 8420 2973 4141 493

Swisch-nummer: 123 410 95 18.

Organisationsnummer

802449-3135

 

Styrelsen

Ordförande:
Bodil Nylander
bodil.nylander[at]gmail.com

Kassör:
Mats Andersson

Spelledare:
Kaisa Abrahamsson
Tfn 0652-10826, 073-0457795

Övr. ledamöter:
André Malmqvist, Staffan Berg

Suppleanter:
Thomas von Wachenfeldt, Johnnie Hassel

Revisorer:
Håkan Lidén (ordinarie)
Sven-Erik Eriksson (suppleant)

Valberedning:
Hans Ederborg, Staffan Berg

Faktureringsadress

Nordanstigs Spelmanslag
c/o Mats Andersson
Bäling 110
829 61 Gnarp
mats[at]energibanken.se

 

Publika dokument

Spelmanslagets verksamhetsberättelse 2017 (pdf-fil)

Inloggningen till Medlemssidan >>