Nordanstigs Spelmanslag
BildarkivFrån gångna
tider

Laget årgång 1952
Samma år som laget bildades


Stående från vänster:
Göte Söder, Helge Nilsson,
Erland Lärka, Johannes Söderberg,
Leonard Lindberg, Edvard Strid.

Bilden, som är hämtad ur Bergsjö-Bygden årgång 1982,
är tagen i Mellanfjärden på en "fiskarfest".