Nordanstigs Spelmanslag
BildarkivFrån gångna
tider

På Vallenbodarna, Gnarp

Från vänster:
Bengt Bykvist, Helge Nilsson, Svedin (Njurunda), Ulf Södervall, Erland Lärka,
Anders Olsson, Kalle Pettersson (Njurunda), Bengt Högerberg, Kajsa Andersson, Mikael Andersson