Nordanstigs Spelmanslag
BildarkivFrån gångna
tider

Tre nordanstigsspelmän på representation i Norge


I mitten, fr v Erland Lärka, Mikael Andersson och Sten Andersson

På bilderna skymtar även Thore Härdelin, Delsbo,
och Eric Nilsson, Hudiksvall.

(Tack till Anna-Greta Andersson och Mats Andersson, Jättendal)