Nordanstigs Spelmanslag
BildarkivFrån gångna
tider

Från Delsbo spelmansstämma 1976

Från vänster:
Bengt Bykvist, Ungrik,
Mikael Andersson, Kyrkbyn, Bergsjö
Gun Eriksson, Delsbo
Leif Woxlin, Kyrkbyn, Bergsjö
Peter Ahlbom, okänd

Foto: Staffan Berg, Hårte