Bergsjöstämman
2010

Spelmansstämma i Bergsjö, norra Hälsingland.

Söndag 27 juni (Annandag midsommar)

Se bilder >>

Final i Låt-SM
Scenprogram
Buskspel

Vår hemsida är:
www.fiolenmin.nu >>

Hitta till Bergsjö >>


Kyrkokonsert
Lördag 26 juni (Midsommardagen)


Spelmanslaget med gästartister
 Kl 18:00 i Bergsjö kyrka.
 Insläpp från 17:30.

Fritt inträde


Fullspikat i kyrkan: Från folkmusikkonserten


Bergsjöstämman
Söndag 27 juni (Annandag midsommar)

Bergsjö Hembygdspark
- Hundskinnet

Program

12:00
Allspel
under ledning av O'tôrgs-Kaisa.

12:30
Nordanstigs spelmanslag.

12:45
Låt-SM: Sveriges spelmanslåt 2010.
Finalisterna spelar upp sina bidrag inför jury och publik.
Var med och rösta fram din egen favorit!

bergsjo.nu/sverigesspelmanslat

Mellanspel av Nordanstigs ungdomslag.

14:00
Pers-Hans och Alexander


14:30
Gästande ungdomar från Frankrike, England, Finland, Sverige.

15:00
Tre Ögon i Bäcken


15:45
Fri scen.

16:15
Final Låt-SM.
Prisutdelning. Publikens pris

bergsjo.nu/sverigesspelmanslat17:00
Avslutning från scen med J-E Östs Fiolen min.
Därefter buskspelar vi så länge vi orkar.


Servering av mat, kaffe, ostkaka m.m.


Arrangör:
Nordanstigs spelmanslag


Välkomna
till sommarens hetaste spelmansstämma!

** Ädel tävlan mellan låtkompositörer
** Scenartister
** Dansmusik
** Buskspel
** Camping
** Landets vackraste hembygdspark, "norrlands pärla" - Hundskinnet!

.. i traditionsrik hälsingebygd - här finns låtarna!
- Hultkläppen
- Wiktor Öst
- Jon-Erik Öst
- Jon-Erik Hall
- Pelle Schenell
- Katarina Lundstedt
- Erik-Isak
- Blind-Pelle
- Spelmanslaget med en över 50-årig historia
- m fl...


Låt-SM:
Sveriges Spelmanslåt >>

Nordanstigs Spelmanslag:
fiolenmin.nu >>

Nordanstigs kommun
www.nordanstig.se >>


Hultkläppens fiol
Vik din midsommarhelg för Bergsjöstämman*** På Hundskinnets scen:
Pers-Hans

SpelmanslegendBild hämtad på http://www.museumsnett.no.

Info på wikipedia:
sv.wikipedia.org/wiki/Pers_Hans_Olsson


*** På Hundskinnets scen:
Tre Ögon i Bäcken

www.myspace.com/toib


Sponsorer 2010

Nordanstigs kommun
www.nordanstig.se

Holmen
www.holmen.seHolmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar och säljer
tryckpapper, kartong och trävaror.
Koncernen äger också skogs- och krafttillgångar.

BERGSJÖ-NORDANSTIG Rotaryklubb
www.rotary.se/2330/bergsjo-nordanstig

EXPANCEL® Microspheres
www.expancel.com

Our goal is to be the world leader in sales of expandable microspheres.

Expancel is a part of the Dutch company Akzo Nobel.

Rike Per Guesthouse
www.rikeper.se

Blommor till gästartisterna
på kyrkokonserten och Bergsjöstämman
sponsras och ordnas av:

Bergsjö Blommor AB
Har det mesta i blommor.
Utför alla slags binderier.

Storgatan, Bergsjö
Tel 0652 - 103 38

Studieförbundet Bilda

Bergsjöhallen ICA
www.bergsjohallen.nu

Musik Gävleborg
www.musikgavleborg.lg.se

En uppmaning till Dig som företagare i vår region:
Bli sponsor för Bergsjöstämman!
=> Kontakta spelmanslagets ordförande:


Staffan Berg
Ordförande i laget samt general för Bergsjöstämman.
Telefon: Hem = 0652/18009
Arb = 0650/28408
GSM = 070/2110974
E-post staffan på harte.nu

Tack för Ert stöd!